Общи условия

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "ДЕСАТА СТИЛ" ЕООД, ЕИК 205061393, (www.mydress.bg) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата, стоките и услугите на фирмата, като купувачи от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители във взаимоотношенията си с продавача,като те изцяло се съгласяват, приемат и се задължават да ги спазват.


Интернет страницата www.mydress.bg е част от "ДЕСАТА СТИЛ" ЕООД, - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205061393, ИН по ДДС- BG 205061393.
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №66, ет. 7, ап. 20.


РЕГИСТРАЦИЯ


От  "ДЕСАТА СТИЛ" ЕООД можете да направите поръчка като осъществите контакт с нас или като гост, или като регистриран потребител на интернет страницата ни.
За да се регистрирате, трябва да предоставите своя e-mail адрес и да си изберете уникална парола, а при поръчка да посочите адрес за доставка, име и фамилия, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата база данни. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона "Поръчай", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ


Предоставените от клиентите лични данни на Mydress.bg (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използувани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни, а именно след получаване на изричното Ви съгласие за това. Mydress.bg се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използува за различни от горепосочените цели.


ПОРЪЧКА
Можете да поръчате от "ДЕСАТА СТИЛ" ЕООД по телефон или през интернет страницата. При финализиране на Вашата поръчка чрез интернет страницата, имате възможност и още веднъж да прегледате избраните от Вас продукти, както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.


Правилно попълнената и изпратена чрез www.mydress.bg или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан срока, който е обикновено нужен според обстоятелствата, за да пристигне приемането. Ако предложението бъде оттеглено, то няма действие, когато съобщението за оттеглянето му пристигне преди или най-късно едновременно с предложението. 
Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята сключен в момента, в който приемането на офертата от страна на продавача достигне у предложителя (клиента).

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.


Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, а то до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА


Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в левове. Към всяка поръчка се прилага касова бележка.


ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Възможни затруднения при осъществяване на поръчката:
1.    Един или повече от поръчаните артикули не са в наличност; при такива обстоятелства представител на "ДЕСАТА СТИЛ" ЕООД ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок;
2.    Адресът за доставка/фактура е непълен или погрешен;
3.    Погрешен телефон за връзка с клиента.


НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 


Плащане с наложен платеж (плащане при доставка) – купувачът заплаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;

Плащане с банкова карта - купувачът заплаща цялата дължима сума по поръчката предварително, още докато я прави; 


ДОСТАВКА
Доставката се извършва само на територията на България и в рамките на 1 - 5 работни дни, като използваме куриерските услуги на фирма Еконт.
Предлагаме опция „Преглед на пратка преди доставка“.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


Купувачът има право да се откаже от сключен договор в 20-дневен срок от получаването на стоката. Продавачът се задължава да възстанови на купувача сумата за върнатия артикул без излишно отлагане, най-късно в 14-дневен срок, считано от датата на която продавачът получи съобщение от страна на купувача за отказ от сключен договор. 


При отказ от договора клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, със запазен етикет, придружена с касовия бон издаден за нея. В случай, че продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор.


Също така не може да се извърши отказ от сключен договор за продукти, чието естество изключва това. В случай, че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.


За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес: info@mydress.bg
При отказ от сключен договор, транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента. 


РЕКЛАМАЦИЯ


Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
•    производствени дефекти на стоката;
•    констатирани липси на части от стоката;
•    изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
•    несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
•    повреда на стоката при транспортирането.


При рекламацията имате право да изискате замяна на конкретния артикул за същия или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Възможна е замяната на артикула да е с друг артикул при изравняване на цените – или клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска.


За целта на рекламацията трябва да пазите касовата бележка към продукта.
При рекламации, моля свържете се първо с нас за повече информация на телефон 0878 599 950 или на info@mydress.bg


Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Клиентът е получил поръчката.


Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета. 

Ако рекламацията е призната и се извършва замяна по вина на електронния магазин, транспортни разходи по връщането на продукта ще бъдат за сметка на продавача.


ПОЗЛВАНЕ НА ОТСТЪПКИ И ВАУЧЪРИ


Продавачът предоставя различни отстъпки - приложени в сайта или под формата на код/ваучер. Всяка отстъпка има различни правила за прилагане и период на валидност.
В случай, че отстъпка или ваучър за отстъпка не се прилага съгласно правилата на съответната отстъпка или ваучър за отстъпка, продавачът има право да не уважи приемането на такава отстъпка или ваучър за отстъпка. В такъв случай купувачът ще бъде информиран и ще му бъде предложена възможност за оформяне на поръчка без съответната отстъпка или приложения ваучър за отстъпка.


Правилата и условията за използване на съответна отстъпка са приложени или директно към отстъпката (под формата на информация) или при отстъпката е посочен линк към интернет страници, където правилата за отстъпката са подробно описани. В случай, че при тълкуването на отстъпката възникнат неясности, важи тълкуването на начина на използване от страна на продавача.


Всяка отстъпка или ваучър може да бъде използван само веднъж, освен ако изрично не е посочено друго. В случай на многократно използване, продавачът има право да откаже да признае отстъпката или ваучъра.


В случай, че стойността на ваучъра за подарък или купона за отстъпка е по-висока от стойността на поръчката, разликата не се прехвърля върху нов ваучър и неизчерпаната сума не се връща обратно.